Badanie powietrza dronem

JAK WYGLĄDAJĄ POMIARY ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH?

Badanie smogu dronem czyli pomiary prowadzone są przez dwóch operatorów z wykorzystaniem dwóch bezzałogowych statków powietrznych. Główny dron wyposażony jest w czujnik analizujący skład wydobywającego się z kominów dymu oraz informujący o przekroczeniu dopuszczalnych norm. Drugi statek powietrzny wspomaga pracę za pomocą systemu wizyjnego wskazując aktywne paleniska oraz zwiększa bezpieczeństwo ułatwiając odpowiednie ustawienie się drona pomiarowego.

Co wykrywa czujnik smogowy w dronie?

Czujnik wykrywa to co najważniejsze i to co powstaje zawsze przy spalaniu śmieci z gospodarstw domowych:

PM2,5
aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

PM10 
mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany.

CO2
Dwutlenek węgla.

TVOC /LZO
TVOC (Total Volatile Organic Compound) lub LZO odnoszą się do tysięcy organicznych chemikaliów. Pochodzą z farb, mebli, środków czyszczących i wielu materiałów budowlanych.

HCHO
Stosowany w wielu procesach produkcji mebli i artykułów gospodarstwa domowego, formaldehyd (HCHO).

Jak wygląda badanie smogu dronem od strony praktycznej?

Loty wykonywane są po odprawie w asyście służb wybranych przez zamawiającego. W momencie kiedy czujnik wskaże przekroczenie wskazań, informacja ta jest w czasie rzeczywistym wyświetlana u operatora, który przekazuje taką informację do funkcjonariuszy, którzy podejmują decyzję o wejściu na posesję.

Cała misja podzielona jest na kilka części:

  1. Spotkanie z zamawiającym i wytyczenie kontrolowanych obszarów
  2. Loty na wyznaczonym terenie
  3. Opracowanie raportu z wykonanych lotów

Na jakiej podstawie możemy wykonać badania smogu dronem?

Po naszej stronie jest zadbanie aby wszystkie loty odbyły się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Lotnicze i to operator odpowiada za prawidłowe wykonanie lotu w przestrzeni powietrznej. Loty mogą odbywać się w odległości większej niż 6km  od granicy lotnisk ( lub większej niż 1km po uzyskaniu pozwolenia) oraz w innych strefach po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Wszystkie loty wykonywane są powyżej najwyższego punktu trwale związanego z budynkiem, a więc zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, art. 379 umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego delegowanie odpowiednich służb do przeprowadzania kontroli (w tym przypadku paleniska) wykorzystując odpowiedni sprzęt.

 

Odczyty wskazane przez czujnik smogowy są informacją dla organów kontrolujących, którzy decydują o wejściu na posesję i przeprowadzenie szczegółowej kontroli oraz wykonaniu dalszych czynności (pobranie próbki z pieca, pouczenie, mandat, skierowanie sprawy do sądu).

Zamów usługę badnia powietrza dronem