Szkolenia fotogrametryczne

Szkolenie z fotogrametrii niskiego pułapu przy zastosowaniu dronów. Szkolenie te kierowane jest do geodetów oraz osób, które chcą posiąść wiedzę z zakresu odpowiedniego pozyskiwania danych z drona oraz przetwarzania ich do otrzymania ortofotomapy, która będzie później wykorzystywana w celach pomiarowych lub inspekcyjnych.
Kurs fotogrametrii, który oferujemy dostępny jest w dwóch poziomach zaawansowania.  Szkolenia fotogrametryczne prowadzone są w Warszawie w kameralnych grupach (3-4 osoby), cyklicznie (1 w miesiącu) przez profesjonalnego instruktora UAV, który jest doświadczonym geodetą. Szkolenie z tworzenie ortofotomap wykonujemy na programie Pix4D Mapper lub Agisoft PhotoScan.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3