Ortofotomapy z drona

Ortofotomapy z bezzałogowych statków powietrznych, zwanych również dronam stają się produktami po które sięga coraz więcej firm z branży budowlanej, rolniczych i leśniczych a także tych związanych z administracją publiczną. 

Ortofotomapa z powietrza
Ortofotomapa z powietrza

Co to jest ortofotomapa z drona?

Tylko czym jest ta ortofotomapa z drona. Niby każdy wie, ale… diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Zgodnie z definicją ORTOFOTOMAPA to nic innego jak kartograficzne opracowanie pewnego obszaru Ziemi wykonane przy pomocy przetworzonych zdjęć lotniczych lub zobrazowań satelitarnych przetworzonych w określonym układzie współrzędnych. 

Dość często ortofotomapa nazywana jest również fotomapą, fotoplanem czy po prostu mapą fotograficzną. Nie ważne jak nazywamy tego typu opracowania, ważne natomiast jest to, co taki produkt reprezentuje.

Ortofotomapy muszą spełniać ściśle określone reguły i warunki którymi rządzi fotogrametria. Każdego opracowanie tego typu posiada ceny map:

 • charakteryzuje się jednolitą skalą dla całego obszaru (rzut ortogonalny, brak perspektywy, brak zniekształceń związanych z deniwelacją terenu)
 • jest wpasowana w określony układ współrzędnych 
 • odwzorowuje odległości / kąty / powierzchnię. 
Ortofotomapa z drona

Połączenie ortofotomapy z mapą wektorową znacznie ułatwia projektowanie oraz ocenę danego zjawiska lub procesu. 

Dokonując dodatkowych analiz przestrzennych możemy wykorzystać je do precyzyjnych obliczeń takich jak: 

 • pomiary odległości i wysokości
 • pomiarów objętości i powierzchni

Zastosowanie ortofotomap

Liczba zastosowań naszych produktów jest tak duża, jak ilość pomysłów i kreatywność naszych klientów. Proponowane przez nas rozwiązania znajdują zastosowanie między innymi takich branżach jak: 

 • budownictwo i inżynieria
  • dokumentacja postępów prac budowlanych 
  • wspomaganie prac projektowych oraz inwentaryzacyjnych 
  • ocena stanu infrastruktury drogowej i przesyłowej
  • analizy przestrzenne (GIS)
  • kontrola prac terenowych względem projektu 
 • administracja publiczna 
  • stworzenie prezentacji dla obszarów inwestycyjnych 
  • oszacowanie skutków klęsk żywiołowych
  • modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
  • pomoc przy opracowywaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
  • kontrola i aktualizacja tradycyjnych map
 • rolnictwo i leśnictwo

Zalety ortofotomapy z drona

Twoje korzyści związane z wykorzystaniem naszych rozwiązań: 

 • niski koszt i duża szybkość pozyskania danych 
 • wysoka rozdzielczość – nawet na poziomie 2 cm !! (wielkość terenowa piksela) 
 • wierne odwzorowania sytuacji terenowej na czas pozyskiwania danych 
 • dostarczenie kompletnej informacji o terenie, które mogą uzupełniać albo nawet zastępować tradycyjne pomiary geodezyjne
 • pomiar z drona nie wymaga wstrzymania prac na mierzonym obszarze, tym samym eliminuje konieczność wejścia na niebezpieczny teren.